Dini

Cenâb-ı Hakk’ın, “Takvâ sahiplerine vaad olunan cennetin hususiyetleri şöyledir: Zemininden ırmaklar akar; yemişleri ve gölgesi süreklidir. İşte bu, günahtan çekinenlerin mutlu sonudur; inkâr edenlerin sonu ise ateştir.” (Ra’d Sûresi, 35. âyet) buyurduğu üzere dinî ilimler, kalbi kötülüklerden arındırmakla takvayı tahsile medâr olmaktadır ve dünya/ahiret saadetini temin etmektedir.

Âdâbü’l-Mürîd – İbnül Arabî

Mukaddime Ey Mürid-i irşad hâh. Tarik-i rüşd ve sedâda sâlik olmak isteyen bir müridin birinci derecede muhtac olduğu itikad ve amelin neden ibaret olduğunu bendne istiknâh eyledin. İşte bu risaleyi sualine cevap ve rehnümâ-yı sıdk ü savâb olmak üzere tahrir ve telif ettim. Kitabı görüntülemek için Buraya Tıklayın Kitabı indirmek için Buraya Sağ Tıklayıp “Bağlantıyı Farklı Kaydet” seçeneğini tıklayınız.

İncele