Kültür

Efendimiz aleyhisselâm’ın “Hikmet, (kıymetli bilgiler) müminin yitik malıdır, onu nerede bulursa almaya hak sahibidir.” (Tirmizi, İlim 19; İbn Mâce, Zühd 17) buyurduğu üzere dünyevî ilimlerden faydalı olanları şer’î hudutlar çerçevesinde tahsil etmek teşvik edilmiştir. Müslümanlar olarak bizlerin bu ilimlere lâyık-ı vechile ehemmiyet vermemiz dinî bir vecîbedir.