Home » Dini » Akaid » Muvazzah İlm-i Kelam Dersleri – Ömer Nasuhi Bilmen

Muvazzah İlm-i Kelam Dersleri – Ömer Nasuhi Bilmen

Baskı Yılı: 1339-1342
Matbaa: Evkaf-ı İslamiyye Matbaası
Sayfa Sayısı: 408

Bu kitab, Müslümanların sahih akidelerini havidir. Alel’ıtlak dinlere ve bilhassa mübarek îslâm Dininin ulvî mahiyetine dair bir hayli mühim mebhasleri ihtiva eder. îslâm akideleri hususunda bir çok tedkikleri cami, kelâm mes’-eleleri ile alâkadar bulunan bir kısım felsefî nazariyeleri, tetebbu’ları muhtevidir. Zamanımızda münakaşa mevzuu olan tarihî, içtimaî bir takım mes’eleler hakkında bir hayli malûmat ve mütalâatı haiz bulunmaktadır. Efradı Ümmetin maneviyatım yükseltmeğe, hakikatleri araştırmakta bulman genç fikirleri tenvire, cem’iyeti beşeriyenin ruhî ihtiyaçını tatmine hizmet edecek yeni bir tarzda yazılmıştır. Bu hususlarda muhterem eslâfımızdan ve muasırlarımızdan bir çok zatların ilmî eserlerinden istifade olunmuştur.

Bu kitabın metin kısmı, başlı başına muhtasar, müfiû bir akaid risalesi demektir. îzah serlevhası altındaki kısmı da bir şerh mahiyetinnde bulunmaktadır. (Mukaddime)

 

  Kitabı indirmek için buraya Sağ Tık > Bağlantıyı Farklı Kaydet

Kitabı Oku

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*

Before Footer Widget

Before Footer Widget Metin Eklemesi