Tekâmül

Âdâbü’l-Mürîd – İbnü’l Arabî

Tasavvuf yoluna girmiş bir müridin hangi edeplere dikkat etmesi gerektiğini izah eden İbnü’l Arabî’nin Âdâbu’l-Mürîd isimli 52 sayfalık kıymetli eserinin Muhtar Efendi tarafından yapılan tercümesidir.
Boyut: 2.8 MB
Kitabı Oku
Kitabı İndir
 Kitabın Baskısını Talep Et (Yakında!)

 


 

Kitaptan

…Ey mürîd-i irşâd-hâh! Tarîk-i rüşd ü sedâda sâlik olmak isteyen bir müridin birinci derecede muhtaç olduğu itikad ve amelin neden ibâret olduğunu benden istiknâh eyledin. İşte bu risâleyi sualine cevap ve rehnümâ-yı sıdk ü savâb olmak üzere tahrîr ü telif ettim. Vallâhu veliyyü’t-tevfîk.

Reklam
BU İLÂNI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA NEŞRET
ZİYARETÇİ TESBİTLERİ - 3 TESBİT
 1. Sedat Yılmaz dedi ki:

  Muhtevâsı – Hazret 52 sahîfelik bu risâlede gerek i’tikâden gerek amelen bir mürîdin nasıl inanması ve davranması gerektiğini tasrîh etmektedir. Eseri kısaca tanıtmak gerekirse, ilk olarak Allah Teâla husûsunda inancımızın nasıl olması gerektiğini, sonrasında peygamberlere olan inancımızın ne keyfiyet üzere olması gerektiğini, daha sonra ise, hayrlı işlerde devâm üzere olmak, vakti doğru şekilde tanzîm etmek, kötü arkadaştan sakınmak, farzları edâ etmek gibi amelî konuları izaha gayret eder.

 2. engin meral dedi ki:

  muhterem cuma gününe kadar bu eserin tercümesini ödev olarak vermeliyim. Cumhuriyet ünv. ilahiyat fakültesinde tasavvufta yüksek lisans yapıyorum. başka ödevlerimiz de var. sizde tercümesi var mı? Var sa çok makbüle geçer.

  1. TEKÂMÜL dedi ki:

   Merhaba;

   Maalesef bu konuda yardımcı olamıyoruz. Sitemizde sadece Osmanlıca eserler mevcuttur. İletişim kısmından mail göndermeniz halinde ücreti mukabilinde tercüme yapabiliriz.

   TEKAMÜL EKİBİ

BİR TESBİT YAZ