Tekâmül

Ahkâm-ı Kur’âniye – Mehmed Vehbi Efendi

Hülâsatü’l-Beyân eseriyle müsemmâ Mehmed Vehbi Efendi Ahkâm-ı Kur’âniye eserinde Kuran-ı Kerim’deki 482 fıkhî hükmü alfabetik sıraya göre tefsir etmiştir. Müellif diğer tefsirlerden farklı olarak Kur’an’daki sadece emirleri değil kıssalardan, cennet tasvirlerinden ahkâmlar çıkararak okuyucunun istifadesine sunmuştur.
Boyut: 126,5 MB
Kitabı Oku
Kitabı İndir
 Kitabın Baskısını Talep Et (Yakında!)

 


 

Kitaptan

Besmele-i Şerife: Sure-i Neml’de aynen nâzil olduğundan bi’l-ittifak Kur’an’dandır. Ef’âl-i memdûhaya başlayacak kimse o işin evvelinde besmele-i şerife okumak lazımdır. Zira Cibril-i Emîn’in Resulullah’a (sallallahu aleyhi ve sellem) Kur’an’dan evvel getirdiği “إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ” anında Resulü Ekrem ismi ilahiyeyi kıraatle emrolunmuştur. Binaenaleyh her emr-i hayrın bidâyesinde ism-i ilahiye ile başlanması ümmet hakkında bir düstur olmuştur. Şu kadar ki Allah’ın ismini zikr; bazen farz olur hayvan boğazlamakta olduğu gibi. Bazen de nafile olur abdest evvelinde olduğu gibi.

Reklam
BU İLÂNI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA NEŞRET
ZİYARETÇİ TESBİTLERİ

Henüz fikir beyân edilmemiş. İlk tesbiti siz yapabilirsiniz.

BİR TESBİT YAZ