Tekâmül

Ahlâk Dersleri – Ahmed Hamdi Akseki

Ahmed Hamdi Akseki merhumun “Ahlâk Dersleri” ismini verdiği 430 sahifelik mufassal eseri çeşitli felsefî ekollerin İslâm aleminde tesirini göstermesinden nâşî İslâm Ahlâkı’nı mukayeselice anlatmasıyla maruftur.
Boyut: 14 MB
Kitabı Oku
Kitabı İndir
 Kitabın Baskısını Talep Et (Yakında!)

 


 

Kitaptan

Filhakika insan nazar-ı taharrisini a’sar-ı sâlife-i insaniyetten hangisine doğru irca’ ederse etsin onlarda hayır ve şer, fazilet ve rezilet mefhumuna dair bir şeye tesadüf edecektir. Beşer, en ibtidai devirlerinde bile maddiyatın maverasında birtakım hakâyık olduğunu anlamış, ef’al ve eşya arasındaki hayır ve şerri, hüsn ve kubhu seviye-i idraki nisbetinde temyiz eylemiş, bütün harekât ve sekenâtına hâkim olan bir kanun-ı ahlakinin lüzumunu hissetmiştir.

Reklam
BU İLÂNI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA NEŞRET
ZİYARETÇİ TESBİTLERİ

Henüz fikir beyân edilmemiş. İlk tesbiti siz yapabilirsiniz.

BİR TESBİT YAZ