Tekâmül

Akâid-i Hayriye Tercümesi – Mehmed Vehbi Efendi

133 meselenin incelendiği bu eserde diğer akaid kitaplarından farklı olarak batıl fırkalar ve kelâmi mevzular da konu edilmiş, birinci bölümde Allah’a ait mevzular, ikinci bölümde Peygamberliğe ait konular ve diğer bölümlerinde akaide taalluk eden diğer bahisler ele alınmıştır.
Boyut: 39,42 MB
Kitabı Oku
Kitabı İndir
 Kitabın Baskısını Talep Et (Yakında!)

 


 

Kitaptan

Hamd ve sena şol Allah Teâlâ’ya mahsustur ki o Allah Teâlâ’nın vücudu bizâtihî vacib ve kemal sıfatıyla noksân ve imkândan münezzehtir. Çünkü Allah Teâlâ vahdet-i zâtiyesi üzerine delâil-i akliye ve nakliyesini kendi kudretiyle nâsib ettiği gibi cemî’ mâsnâatında Esma-i Hüsna’sından her birinin eserini izhârla ihtiyar ve iradesine alamet kıldı ve salat ve selam bizim nebimiz Muhammed Aleyhisselam üzerine olsun ki o nebimiz bizi akaid-i batıleden nehy ve akaid-i hakikiye irşad etti ve dahi salat ve selam âl-i ashabına olsun ki o âl-i ashab dinde ümmetine hidâyet ve meydan-ı âlemde ashabı hayratın sâbıklarıdır.

Reklam
BU İLÂNI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA NEŞRET
ZİYARETÇİ TESBİTLERİ

Henüz fikir beyân edilmemiş. İlk tesbiti siz yapabilirsiniz.

BİR TESBİT YAZ