Tekâmül

Asr-ı Saadet Gazaları, Muharebât – Musâhibzâde Mehmed Memduh

Musâhibzâde Mehmed Memduh Efendi’nin 32 sahife olarak kaleme aldığı “Asr-ı Saadet Gazaları, Muharebât” isimli risâle halkın Efendimiz aleyhisselam’ın iştirak buyurdukları cihad hareketlerini öğrenmeleri için müfîddir.
Boyut: 3.81 MB
Kitabı Oku
Kitabı İndir
 Kitabın Baskısını Talep Et (Yakında!)

 


 

Kitaptan

Mekke’de müşrikîn-i Kureyş taraflarından görmekte oldukları ezâ ve cefâ üzerine Hazreti Muhammed Efendimiz velâdet-i seniyelerinin elli dördüncü senesi muharrem ve safer aylarında ashâb-ı kirâma müsaade i’ta buyurarak ashâb-ı kirâm vatanlarını terkle birbirini müteakip Medine-i Münevvere’ye hicret ettiler. Ashab, ahd-i saadette din-i İslâm’ı kabul ve bidâyeten ve muahhiren zât-ı hazret-i nebevi, peygamberimiz Muhammed Mustafa Efendimizle ülfet ve arkadaşlık şerefine nâil olan zevât-ı mes’ûdeye denir.

Reklam
BU İLÂNI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA NEŞRET
ZİYARETÇİ TESBİTLERİ

Henüz fikir beyân edilmemiş. İlk tesbiti siz yapabilirsiniz.

BİR TESBİT YAZ