Tekâmül

Avâmil-i Umran – Mehmed Vehbi Efendi

Konya Mebusluğu yapmış Mehmed Vehbi Efendi’nin Avâmil-i Umran isimli eseri bir tür hatıra mahiyetindedir. İlim ve amel ile alakalı bilgiler verilirken siyasi birtakım mesajlar da içermektedir.
Boyut: 6.68 MB
Kitabı Oku
Kitabı İndir
 Kitabın Baskısını Talep Et (Yakında!)

 


 

Kitaptan

İfâde-i Mahsusa
Birkaç unsurdan teşâ’ub, milyonlarca efraddan teşkil etmiş olan bir devletin idare-i dahiliye ve hâriciyesine dair idare-i kelam etmek o milyonlarca efradın ağırlığından daha ağır, daha düşvâr olduğunu derk ve teyakkun edebilen âkıbet binler için büyük cürettir. Zirâ hakka makrûn, nakle müstenid olmayan bir kelime şâyet bir kitleyi bir cem’iyeti hatt-ı hareketinden şaşırır ve bâdî perîşânı olacak bir vadiye düşürürse elbette kaş yaparken göz çıkarılmış olur.

Reklam
BU İLÂNI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA NEŞRET
ZİYARETÇİ TESBİTLERİ

Henüz fikir beyân edilmemiş. İlk tesbiti siz yapabilirsiniz.

BİR TESBİT YAZ