Tekâmül

Azerbaycan ve İnkılâbı – Azerbaycanlı Efendizâde Mehmed Şerif

Azerbaycan bizim için fevkâlâde ehemmiyetlidir. 1300 senelerinde Bolşeviklerin hâinâne istilâsına dair Mehmed Şerif Efendi’nin topladığı 46 sayfalık üzüntü verici risâlede hadiseyi bizzat yaşayanların şahitliklerine başvurulmuştur.
Boyut: 1.9 MB
Kitabı Oku
Kitabı İndir (Sağ tıklayarak “Bağlantıyı Farklı Kaydet”e Tıklayınız)
 Kitabın Baskısını Talep Et (Yakında!)

 


 

Kitaptan

Bu ufacık risâle, Azerbaycan’ın Bolşevikler tarafından istilasından sonra Anadolu’ya geçtiğim zaman oralarda vermiş olduğum bir iki konferanslardan toplanıp cem edilmiş bir eserdir. Müsâvât hükûmetiyle Bolşeviklerin tarz-ı idârelerini bilfiil görüp içlerinde yaşadım ve buna istinâdendir ki bu eseri yazıyorum ve gördüklerimi tasvib ve tenkid ediyorum. Herkesin şahsına karşı hürmet etmeyi severken burada bazı kimselerin isimlerini zikretmek mecburiyetinde kaldım. Bundan dolayı kimsenin bana güvenmeyip yalnız söylediklerim hilâf-ı hakikat ise onları bana delâili ile irâse ve ispat etmelerini rica ederim. Bu suretle hem hakikat tezâhür eder ve hem de Azerbaycan tarihi yavaş yavaş yazılmış olur.

Reklam
BU İLÂNI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA NEŞRET
ZİYARETÇİ TESBİTLERİ

Henüz fikir beyân edilmemiş. İlk tesbiti siz yapabilirsiniz.

BİR TESBİT YAZ