Tekâmül

Bâyezid-i Bistâmî – İmamzâde Salih Saim

İmamzâde Salih Saim Efendi’nin, evliyanın reislerinden kabul edilen Bâyezid-i Bestâmî Hazretlerinin hayatına, menkıbesine dair kaleme aldığı 16 sayfalık risâlesinde başka büyük velîlerin menkıbeleri de mevcuttur.
Boyut: 1.3 MB
Kitabı Oku
Kitabı İndir
 Kitabın Baskısını Talep Et (Yakında!)

 


 

Kitaptan

Erbâb-ı Mütâlâaya
Hâcetü’l-İslâm, İmam Gazzâlî ünvanlı diğer bir eserimde de arz eylediğim üzere bundan yedi sene mukaddem “Terâcim-i Ahvâl-i Evliyâ” namında va’z-ı mevki-i intişâr eylediğim risâle-i fakîrânemin haddinden ziyâde yahud me’mûlün fevkinde revâciyâb-ı itibar olması beni fevkâlâde mesrûr etmişti. Evet! İnsan, mahsûl-i kalemini, eser-i cem u telfikini erbab-ı fazl u âdâb yedinde veya kütüphâne-i islâmiyetin bir mevki-i ihtirâmında gördüğü vakit nasıl memnun olmaz?

Reklam
BU İLÂNI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA NEŞRET
ZİYARETÇİ TESBİTLERİ

Henüz fikir beyân edilmemiş. İlk tesbiti siz yapabilirsiniz.

BİR TESBİT YAZ