Tekâmül

Beyânü’l Ünvan – Ahmed Cevdet Paşa

Mecelle kanun mecmuasında mühim yeri olan Ahmed Cevdet Paşa’nın genç yaşlarda iken Beyânü’l Ünvan ismi ile müsemmâ İslâmî ilimlerin usûlüne dair muhtasar bir eseridir. Eser içerisinde meseleler başlıklara ayrılarak tertip edilerek anlatılmıştır.
Boyut: 4.1 MB
Kitabı Oku
Kitabı İndir
 Kitabın Baskısını Talep Et (Yakında!)

 


 

Kitaptan

Mebhas-i evvel, hutbe-i kitab beyânındadır. Hutbe-i fi’l-asl mev’iza manasınadır ki hatibin minberde okuduğu kelâm olarak evâil-i İslâm’da yalnız cuma ve bayramlara mahsus olmayıp belki her ne vakit bir emr-i mühim zuhûr etse nâsı terğib ve teşvik için hâle münâsib hutbe okunmak âdet idi.

Reklam
BU İLÂNI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA NEŞRET
ZİYARETÇİ TESBİTLERİ

Henüz fikir beyân edilmemiş. İlk tesbiti siz yapabilirsiniz.

BİR TESBİT YAZ