Tekâmül

Bildiklerim – Mehmed Selahaddin

Mehmed Selahaddin Efendi’nin 208 sahife olarak kaleme aldığı “Bildiklerim” isimli eseri İttihad ve Terakkî cemiyetinin maksad-ı tesisi ve suret-i teşekkülüyle Osmanlı Devleti’nin sebeb-i felâketini anlatmaktadır.
Boyut: 12.5 MB
Kitabı Oku
Kitabı İndir
 Kitabın Baskısını Talep Et (Yakında!)

 


 

Kitaptan

Avrupa’da olduğu gibi memleketimizde şimdiye kadar “idârî, siyâsî” denilecek derecede mektepler mevcut olmadığı ve zamanımızda ise ulûm-ı idariye ve siyasiyeyi tahsil için şurûtunu hakkıyla cami’ bir mekteb-i âlî bulunmadığı cihetle bu ana kadar bizde yetişen siyâsiyyûna ancak bâbıali cevelângâh-ı siyaset olmuştur. Binâaenaleyh Osmanlıların mekteb-i siyaseti bâbıalidir.

Reklam
BU İLÂNI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA NEŞRET
ZİYARETÇİ TESBİTLERİ

Henüz fikir beyân edilmemiş. İlk tesbiti siz yapabilirsiniz.

BİR TESBİT YAZ