Tekâmül

Câmiu’s-Salavât – Kureyşîzâde Mehmed Fevzi Efendi

Kureyşîzâde Mehmed Fevzi Efendi’nin 19 sahife olarak kaleme aldığı “Câmiu’s-Salavât” isimli risâle beş vakit namaz, cum’a ve bayram namazları, kuşluk, evvabin, duha namazlarını etraflıca anlatmaktadır.
Boyut: 1.38 MB
Kitabı Oku
Kitabı İndir
 Kitabın Baskısını Talep Et (Yakında!)

 


 

Kitaptan

İmdi işbu beş vakit namazın farz olduğuna (اقيمو الصلوة) kavl-i şerifi delâlet eder zira (اقيمو) lafz-ı şerifi emirdir. Ve bu evâmir ise bu makamda farz manasına vücûba delâlet eyler. Ve (ادوا) manasınadır ki namazı edâ ediniz demektir.

Reklam
BU İLÂNI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA NEŞRET
ZİYARETÇİ TESBİTLERİ

Henüz fikir beyân edilmemiş. İlk tesbiti siz yapabilirsiniz.

BİR TESBİT YAZ