Reklam
Tekâmül

Berâ-yı Ziyâret

Reklam
Ankara’nın en çok ziyaret edilen yerlerinin başında Hacı Bayram-ı Veli Külliyesi gelir. Külliyeye Bentderesi tarafından...
Anadolu topraklarında seyahat ederken bir türbeye denk gelmemek neredeyse imkânsızdır. Kendilerine ilim ve irfan verenlere...
Öğrenmekten mahrum kalmış bir kişiye dedesinin dünyanın en kıymetli kitabını verdiğinizi varsayalım. Muhtemelen bu kişi...
Şanlı tarihimizi okuduğumuzda her dönemde tarihe adını yazdırmış insanlarla karşılaşıyoruz. Bu insanların devlette vazifeli biri...