Tekâmül

Sıhhat

Reklam
Milâslı İsmail Hakkı Efendi, Osmanlı Devleti’nin son vetiresinde içki müptelalığından kalben rahatsızlık duymuş ve “İçki...
Mehmed Reşid Efendi’nin kaleme aldığı “Hıfz-ı Sıhhat-i Ahlak Yahud Fezleke-i Tıbb-ı Rûhânî” isimli 63 sahifelik...
Eskişehirli Osman bin Musa Efendi’nin 55 sahife olarak kaleme aldığı “Hacamat Risâlesi” kitabı harekeli bir...
Osmanlı devrinde hekimler cemiyeti şuurlandırmayı vazife edinmişlerdi. Ahmed Şükrü Efendi de, 33 sayfa olarak kaleme...