Tekâmül

Cevâhir-i Çehâryâr ve Emsâl-i Kibâr – Manastırlı Rıfat Bey

Manastırlı Rıfat Bey’in dirâyetle kaleme aldığı 96 sayfalık eserinde Hazreti Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali efendilerimizin bizlere ders olacak birçok kelâm-ı kibârını bir araya getirmiştir.
Boyut: 2.7 MB
Kitabı Oku
Kitabı İndir
 Kitabın Baskısını Talep Et (Yakında!)

 


 

Kitaptan

İfâde
Merhum pederim Halep’te menfâsında yaşamakta iken âfiyette bulundukça gününün muayyen saatlerini umûmun istifadesini mûcib olacak dînî, edebî, hikemî, fennî âsâr tertibiyle imrârdan pek büyük zevk hissederdi. Ne çare ki: Vücuda getirdiği âsârın devr-i elîm-i sâbıkta tab’ından nâümîd bulunduğundan ancak mahdumum Muzaffer’in mütalaa ve istifadesine maruz kalmak üzere kâffesini ona yadigâr bırakarak irtihâl-i dâr-ı naîm eyledi.

Reklam
BU İLÂNI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA NEŞRET
ZİYARETÇİ TESBİTLERİ

Henüz fikir beyân edilmemiş. İlk tesbiti siz yapabilirsiniz.

BİR TESBİT YAZ