Tekâmül

Cevâhirü’l Fâtihati’ş-Şerîfe – Mehmed Emin Geredevî

Mehmed Emin Geredevî’nin 31 sahife olarak kaleme aldığı “Cevâhirü’l Fâtihati’ş-Şerîfe” isimli eseri gün içinde 40 sefer okuduğumuz Fâtiha Suresinin faziletlerinden, inceliklerinden ve letâifinden kısaca bahsetmektedir.
Boyut: 0.91 MB
Kitabı Oku
Kitabı İndir
 Kitabın Baskısını Talep Et (Yakında!)

 


 

Kitaptan

Belki garaz ancak ehl-i itimada vazife-i diniyeyi gösterip umûr-ı vâcibeyi ifade olduğu asl-i garazdan malum olmuş idi zira maksûd-ı umûr-ı mezkûre mücmelen cem ile hıfzı âsân olsun idi ama ehl-i tereddüd olan zât mufassalan sure-i celîlenin tefsir-i şerifini alâ vechi’t-tevfik teftiş ve teemmül tariki üzere beyana muhtaçtır ki tereddüdünden halâs ile kabul eyleye.

Reklam
BU İLÂNI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA NEŞRET
ZİYARETÇİ TESBİTLERİ

Henüz fikir beyân edilmemiş. İlk tesbiti siz yapabilirsiniz.

BİR TESBİT YAZ