Tekâmül

Cezmi – Nâmık Kemal

Cezmi, Nâmık Kemal’in 500 sahife olarak kaleme aldığı, Türk edebiyatının ilk tarihî romanı sayılabilecek eseridir. Kitapta 2.Selim’in saltanatında İranlılarla yapılan savaşta muharebe eden asker Cezmi’nin başından geçen hadiseler anlatılmaktadır.
Boyut: “11.4” MB
Kitabı Oku
Kitabı İndir
 Kitabın Baskısını Talep Et (Yakında!)

 


 

Kitaptan

Hicretin onuncu asrı ki birinci senesinde üçüncü handân-ı hilâfetin onuncu padişahı olan Süleyman Kanunî’nin velâdeti ikbâl-i istikbâline beraat-i istihlâl olmuştu, vukuât ve keşfiyât-ı azîmece tarih-i insâniyetin ekser kurûnuna tefavvuk eder.
Güyâ ki yed-i kudret birkaç bin senelik müessir-i celîleyi bir yere toplamış da nazar-ı hikmete karşı bir mucize daha göstermek için yüz yıldan ibaret bir zaman içine sıkıştırmış idi.

Reklam
BU İLÂNI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA NEŞRET
ZİYARETÇİ TESBİTLERİ

Henüz fikir beyân edilmemiş. İlk tesbiti siz yapabilirsiniz.

BİR TESBİT YAZ