Tekâmül

Dîvan-ı Yavuz Sultan Selim – Yavuz Sultan Selim

Kıtaları titretmiş Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri kılıcını mâhirâne kullandığı gibi kalemini de dirâyetle istimâl etmiştir. 96 sayfada toplanan şiirleri ufkunun ulaştığı kemâliyeti sarahaten gösterir.
Boyut: 2.6 MB
Kitabı Oku
Kitabı İndir
 Kitabın Baskısını Talep Et (Yakında!)

 


 

Kitaptan

Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri
Velâdet-i hümâyunları hicretin 872 sâline müsâdif olarak henüz o ân-ı şebâbda iken ulûm-ı şitâ ve harb-ı veğâdaki istihsâl ettiği mevki kendilerini âlem-i edebiyât ve meydan-ı harb ü siyâsete karşı gıpta-fermâ-yı zaman etmiştir.

Reklam
BU İLÂNI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA NEŞRET
ZİYARETÇİ TESBİTLERİ

Henüz fikir beyân edilmemiş. İlk tesbiti siz yapabilirsiniz.

BİR TESBİT YAZ