Tekâmül

Fezleke-i Tıbb-ı Rûhânî – Mehmed Reşid

Mehmed Reşid Efendi’nin kaleme aldığı “Hıfz-ı Sıhhat-i Ahlak Yahud Fezleke-i Tıbb-ı Rûhânî” isimli 63 sahifelik risâle bugün çok ihmâl ettiğimiz sıhhati muhafaza kaidelerini hâvi eserdir.
Boyut: 2.4 MB
Kitabı Oku
Kitabı İndir
 Kitabın Baskısını Talep Et (Yakında!)

 


 

Kitaptan

Ne büyük şâh hamîdü’ş-şîmin ihsanı
Sevk edip marifete bunca edeb-i cûyânı

Subesû bab-ı terakkî açarak mülkünde
Ulviyet bulmada her demde maarif-şânı
Olarak mazhar-ı tehzib nüfus-u âlemiyân
Gıbta-bahş-ı selef oldu hükm ü irfanı

Reklam
BU İLÂNI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA NEŞRET
ZİYARETÇİ TESBİTLERİ

Henüz fikir beyân edilmemiş. İlk tesbiti siz yapabilirsiniz.

BİR TESBİT YAZ