Tekâmül

Güzel Nasihatler – Bursalı Saadeddin Efendi

Bursalı Saadeddin Efendi’nin 49 sahife olarak kaleme aldığı “Güzel Nasihatler” isimli eser güzel bir hatla ve harekeli bir şekilde basılmış, halkın ahlâkına hâdim bir nasihatnâmedir.
Boyut: 1.81 MB
Kitabı Oku
Kitabı İndir
 Kitabın Baskısını Talep Et (Yakında!)

 


 

Kitaptan

Ve dergâh-ı âliyelerine rağbet olunsa kendi dergâhına olan rağbeti gibi tefhim-i birle dergâh-ı âliyelerinde bulunan müminîn, ihvân-ı tarikat nazarıyla kalplerini tecelliyâb ve hatırlarını tatyible zikrullaha meşgul olup pîrân efendilerimizden istifâze-i ruhaniyet idrâk-riâyetle avdet layıktır.

Reklam
BU İLÂNI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA NEŞRET
ZİYARETÇİ TESBİTLERİ

Henüz fikir beyân edilmemiş. İlk tesbiti siz yapabilirsiniz.

BİR TESBİT YAZ