Reklam
Tekâmül

Hakkımızda

Besmele, hamdele, salvele.

Bu site niçin tesis edildi?

Bu soruya onlarca cevap vermek mümkün fakat burada üç hususa temas etmekle iktifa edeceğiz.

  1. İslâm, kitaplı bir dindir. Allahu Teâlâ bizlere kitap göndermiştir. Dolayısıyla kitap; bir Müslüman için ehemmiyeti paha biçilemez bir menba’ ve lütuftur. İlk insan ve peygamber olan Adem aleyhisselam’dan beri kitap; insanoğlunun nazar-ı dikkatine sunulmuştur. Son hakk dinin peygamberi olan, Efendimiz aleyhisselâm’a da Cenâb-ı Allah Kur’ân-ı Kerîm’i göndermiş ve ilk emir olarak da “Oku!” (Alak Suresi 1.Âyet-i Kerîme) buyurmuştur. Biz sitemizde ehl-i sünnet ve’l cemaat itikadına tetâbuk eden binlerce PDF kitap toplayacağız inşaallah. Kitabın bizler için kıymetinin idrâkinde olmaya çalışmaktayız.
  2. İslâm tarihinde Osmanlı asırları bizim için fevkâlâde ehemmiyeti hâizdir çünkü Osmanlılar, sıfırdan başlayıp 3 kıt’ada İslâm nizâmını hâkim kılmışlardır. Bu dehşetengiz bir hâdisedir. Onların tecrübeleri gizli saklı değildir. Bütün tafsilâtıyla kaleme alınmıştır. 21.asrın Müslümanları olarak bizler için Osmanlı tecrübesi mercek tutulması gereken bir define mahiyetindedir. Sitemiz vesilesiyle arz etmeyi murad ettiğimiz bu tecrübedir.
  3. Bugün on binlerce insan Osmanlıca okumayı ve bir kısmı da yazmayı öğrenmektedir. Bu mertebeyi geçtikten sonra okuyacak kitaba ulaşmak sıkıntı teşkil etmektedir. Okuyacak kitaba ulaşılabilse bile, muteber kitapları seçebilmek güçtür. Sitemizde muteber ve fâideli kitapları topladık. Ehil isimlerden istifade ettik. Emniyetle mütâlâa edebilirsiniz.

Hürmetlerimizle.