Tekâmül

Hamîdetü’l Usûl – Ahmed Tevfik Gelenbevîzâde

Ahmed Tevfik Gelenbevîzâde Efendi’nin “Hamîdetü’l Usûl” ismini verdiği 43 sayfalık eseri bizlere tarih ilminin ehemmiyetini idrak ile hâl-i hayatımızda işimize yarayacak malumatı bizlere tefhim ettiriyor.
Boyut: 1.6 MB
Kitabı Oku
Kitabı İndir
 Kitabın Baskısını Talep Et (Yakında!)

 


 

Kitaptan

Sebeb-i Telif
السعيد من اتعظ بغيره hadîs-i hikmet-i tahdîsi meâl-i münîfince insan için her şeyi nefsinde tecrübe ve imtihana kalkışmayarak sâirlerinden ibret almakta nice nice fevâid-i kemâlât melhuz ve fenn-i celîl-i târihin bu yolda gösterdiği ve göstereceği hizmetin meziyet-i fevkâlâdesi her sâhib-i ilm ü irfân, hazîne-i fikriyesinde mahfuz idüğü vâreste-i kayd-ı teşrih ü binâberîn-i fenn-i mezkûrun cemiyet-i mütemeddinece lüzûm-i mütâlâası âzâde-i kellefe-i tavzihtir.

Reklam
BU İLÂNI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA NEŞRET
ZİYARETÇİ TESBİTLERİ

Henüz fikir beyân edilmemiş. İlk tesbiti siz yapabilirsiniz.

BİR TESBİT YAZ