Tekâmül

Hanımlar İlmihâli – Mehmed Zihnî

Fıkıh ilmindeki nüfûzuyla iştihâr eden Mehmed Zihnî Efendi’nin hanımlara mahsus amelleri anlaşılır bir üslûpla ortaya koyduğu “Hanımlar İlmihâli” isimli 48 sayfalık eseridir.
Boyut: 1.7 MB
Kitabı Oku
Kitabı İndir
 Kitabın Baskısını Talep Et (Yakında!)

 


 

Mukaddime

Elhamdülillah biz Müslümanız. Müslümanlık “Lâ ilâhe illallah Muhammeden Rasulüllah” deyip ve kalben böylece itikâd edip Kur’an-ı Kerîm’e inanmak ve ahkâmıyla âmil olmaktır. “Kur’an-ı Kerîm” mushaf-ı şerîf deyu okuduğumuz kitâb-ı azizdir. O kitâb-ı aziz kelâmullâhtır ki taraf-ı Bârî’den Hazret-i fahr-i âlem sallâllâhu aleyhi Teâlâ aleyhi ve sellem efendimize vahiy ve inzâl buyurulmuş ve cenâb-ı celîl-i nübüvvetlerinden mütevâtiren menkul olmuştur. Bize imanı ve ibâdeti ve mekârim-i ahlâkı emreder.

Reklam
BU İLÂNI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA NEŞRET
ZİYARETÇİ TESBİTLERİ - 1 TESBİT
  1. Sedat Yılmaz dedi ki:

    48 sahîfelik muhtasar bir risâle sayılabilecek bu metinde ilk olarak kısa ve öz olarak îmânî -îmânın altı şartı- konulara değinilmiştir. Daha sonrasında ise risâlenin sonuna kadar amelî bir takım uygulamalar konu edilmiştir.

    Hakkında ma’lûmât verilen bu amellerden bazıları şunlardır. Namaz, abdest, abdesti bozan haller, mesh, gusül abdesti, erkân ve âdâbı, teyemmüm abdesti, farz ve nâfile namazlar, namaz kılınması mekrûh olan vakitler, namazın erkânı, namaz türleri [seferî namazı – cenâze namazı vb] oruç, zekat ve bunlar hakkında ma’lûmât.

    Bütün bu sayılan amellerde bir hanımın nasıl davranması gerektiği bu muhtasar ve müfid eserde tasrih edilmiştir.

BİR TESBİT YAZ