Tekâmül

Hikemür-Rufâi – Seyyid Ahmed er-Rufâi

Ruâfi tarikatinin müessisi Seyyid Ahmed er-Rufâi Hazretleri’nin tasavvufî hikmetlerinin toplandığı “Hikemür-Rufâi” isimli 64 sahifelik eserin Muallim Nâci tarafından Türkçemize edebî bir üslûpla kazandırıldığı latif eserdir.
Boyut: 1.4 MB
Kitabı Oku
Kitabı İndir
 Kitabın Baskısını Talep Et (Yakında!)

 


 

Kitaptan

Ve bu suretle de bilcümle ehl-i İslâma ve hususiyle uşşâk-ı âl u evlâd-ı kirâma bir büyük hizmet etmiş olduklarından dolayı Ebü’l-Hüdâ Efendi Hazretlerine ne kadar arz-ı takdirât ve tazimat olunsa hakkıyla ifa-yı vecibe-i şükrân edilmiş olamaz.

Reklam
BU İLÂNI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA NEŞRET
ZİYARETÇİ TESBİTLERİ

Henüz fikir beyân edilmemiş. İlk tesbiti siz yapabilirsiniz.

BİR TESBİT YAZ