Tekâmül

İslâm’da Dava-yı Kavmiyet – Ahmed Naim

Ahmed Naim Efendi’nin 55 sahifelik “İslâm’da Dava-yı Kavmiyet” isimli risâlesi üstünlüğü ırk taassubunda arayanların fikirlerine inkıyad eden Müslümanları ikaz ve irşad etmek niyetiyle kaleme alınmıştır.
Boyut: 2.6 MB
Kitabı Oku
Kitabı İndir
 Kitabın Baskısını Talep Et (Yakında!)

 


 

Kitaptan

İslam mecmuası milliyet fikirlerine münevver bir cereyan vermeyi şiar edindiği için bu yolda bizi tenvir etmesini rica ederiz. Bu yolda izâhâte ihtiyaç vardır. İslam mecmuasından bu suallerinize cevap intizarında bulunmak hakkınız idi. Fakat İslam mecmuası ihtiyar-ı sükut etti. Görünüyor ki Musa Kazım Efendi Hazretlerinin lisânıyla ettiği işaretle iktifa edecektir ki bunda biz onu mazur görüyoruz.

Reklam
BU İLÂNI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA NEŞRET
ZİYARETÇİ TESBİTLERİ

Henüz fikir beyân edilmemiş. İlk tesbiti siz yapabilirsiniz.

BİR TESBİT YAZ