Tekâmül

Japonya Tarih-i Siyâsîsi

Japonya’nın siyâsî tarihine dair kaleme alınmış olan Japonca bir risâledir. Eser Almanca’ya tercüme edilmiştir. Lisânımıza 32 sahife olarak kazandıran Mübahat Hanım da, Almanca’dan tercüme etmiştir. Çeşitli misaller zikredilerek Japonya’nın ahvâl-i siyâsiyesi anlatılmaktadır.
Boyut: “1.15” MB
Kitabı Oku
Kitabı İndir
 Kitabın Baskısını Talep Et (Yakında!)

 


 

Kitaptan

Bugün saha-i siyâsette başlıca iki kitle-i ictimâiye vardır. Bunlardan biri akvâm-ı garbiye ki Avrupa dostları, öteki de akvâm-ı şarkıyedir. Akvâm-ı garbiye arasında ne ise yalan yanlış bir muvâzene-i siyâsiye, bir kaide-i düveliye vardır ki onların mevcudiyet-i siyâsiyesini bir dereceye kadar taht-ı zamanında bulunduruyor. Fakat akvâm-ı şarkıye böyle değildir! Avrupa dostlarının bunlara karşı bir hiss-i intikaiden başka duyguları yoktur.

Reklam
BU İLÂNI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA NEŞRET
ZİYARETÇİ TESBİTLERİ

Henüz fikir beyân edilmemiş. İlk tesbiti siz yapabilirsiniz.

BİR TESBİT YAZ