Tekâmül

Kenzü’r-Rıdâ – Yusuf Ziyâeddin Efendi

Yusuf Ziyâeddin Efendi’nin 46 sahife olarak kaleme aldığı “Kenzü’r Rıdâ” isimli tasavvufî eser Allah azze ve cellenin rızasını kazanmak için en mühim olan hususları işaretlemektedir.
Boyut: 2.13 MB
Kitabı Oku
Kitabı İndir
 Kitabın Baskısını Talep Et (Yakında!)

 


 

Kitaptan

Malum olsun, mürûr-ı zaman ile bu hâl unutulup yekdiğeriyle bil-nikâh-ı izdivaç ile ondan dahî veled-i gayr-i meşru hâsıl olurdu. Gayr-i meşru hâsıl olmuş, gayr-i meşru surette irda’ edilmiş ve ol suretle neşv ü nemâ bulmuş bir vücud elbette gayr-i meşru etvâr ve ahlâk ve ahvalde bulunacağı vâreste-i iştibahtır.

Reklam
BU İLÂNI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA NEŞRET
ZİYARETÇİ TESBİTLERİ

Henüz fikir beyân edilmemiş. İlk tesbiti siz yapabilirsiniz.

BİR TESBİT YAZ