Tekâmül

Kitâb-ı Şerhü’l-Kebâir – İsmail Hakkı Bursevî

Müellif bu eserinde yetmiş büyük günahı ve bunlardan sakınmayı fıkhî ve tasavvufî açıdan ele alarak önce ayet ve hadislerle daha sonra da kendi nasihatlerini ilave edip şiirleri ile süsleyerek anlatmıştır.
Boyut: 8,9 MB
Kitabı Oku
Kitabı İndir
 Kitabın Baskısını Talep Et (Yakında!)

 


 

Kitaptan

الاول من كباءر المعاص٬ الشرك باالله تعال
Yâni Allah Teâlâ’ya mahlukatından bir nesneyi, ulûhiyette şerik kılmaktır. Gerek o şerike vâcibu’l vücûd ve gerek ibadete müstehak desin. Eğerçi, müşriklerin ekseri şerik isbât ettikleri nesneye vâcibu’l vücûd demişlerdir. Belki Allah Teâlâ’nın uluhiyet ve halıkıyetinde ikrar edip, ibadet-i asnâmı Hakk’a takrîb için sebeb-i karîb kılmışlardır.

Reklam
BU İLÂNI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA NEŞRET
ZİYARETÇİ TESBİTLERİ

Henüz fikir beyân edilmemiş. İlk tesbiti siz yapabilirsiniz.

BİR TESBİT YAZ