Tekâmül

Kitâbü’l-Vesâyâ ve’l-Ferâiz – Manastırlı İsmail Hakkı

Manastırlı İsmail Hakkı’nın 130 sahife olarak telif ettiği eserin ilk kısmında vasiyet ile alâkalı fıkhî mevzular anlatılmış, ikinci kısımda ise anlatılan meseleler tafsilâtıyla izah edilmiştir. Akabinde yedi kısımdan müteşekkil “İlm-i Ferâiz” mevzuu verilmiştir.
Boyut: 6.9 MB
Kitabı Oku
Kitabı İndir
 Kitabın Baskısını Talep Et (Yakında!)

 


 

Kitaptan

Vesâyâ-i lafzî vasiyetin cem’idir. Vasiyet îsâ manasına ism-i masdardır. Vasiyet edilen şeye dahî ıtlak olunur.
Îsâ ve tavsiye lafızları iki manada istimâl olunur.
Manay-ı evvel, gerek mal ve gerek menfaat kabilinden olan bir şeyi mâba’dü’l-mevte muzâf kılarak ber vech-i teberru, bir kimseye temlik etmektir.

Reklam
BU İLÂNI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA NEŞRET
ZİYARETÇİ TESBİTLERİ

Henüz fikir beyân edilmemiş. İlk tesbiti siz yapabilirsiniz.

BİR TESBİT YAZ