Tekâmül

Mi’yârü’l-Evliyâ – Kadızâde Abdurrahman Sâmî

Kadızâde Abdurrahman Sâmî Efendi’nin kaleme aldığı 70 sahifelik “Mi’yâtü’l-Evliyâ” isimli tasavvufî eser, mertebe mertebe tasavvuf ehline hitabetlerle doludur. Her mü’min sınıf sınıftır ve nasihatler husûsîdir.
Boyut: 2.32 MB
Kitabı Oku
Kitabı İndir
 Kitabın Baskısını Talep Et (Yakında!)

 


 

Kitaptan

Nur güneşle kâimdir, vücud hakla kâimdir. Merâtib-i afâkı enfüste seyr ü temâşâ eden daima kendi kusurunu görmek saadetine naildir. Kurbiyet hakk, mahviyet halk nisbetindedir. Vücubla kıyam ve emkânın mahv ü in’idâmı velâyet mertebesidir.

Reklam
BU İLÂNI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA NEŞRET
ZİYARETÇİ TESBİTLERİ

Henüz fikir beyân edilmemiş. İlk tesbiti siz yapabilirsiniz.

BİR TESBİT YAZ