Tekâmül

Muvazzah İlm-i Kelâm Dersleri – Ömer Nasuhi Bilmen

Memleketimizin en meşhur âlimlerinden Ömer Nasuhi Bilmen Hoca Efendi’nin ilm-i kelâma dair ehl-i sünneti dirâyetle müdafaa ederek, mufassalan kaleme almış olduğu 410 sahifelik akîde eseridir.
Boyut: 25.8 MB
Kitabı Oku
Kitabı İndir
 Kitabın Baskısını Talep Et (Yakında!)

 


 

Kitaptan

İlm-i kelâm, itikâdiyâta aittir. Bu cihetle buna evvelce: İlm-i itikad, ilm-i tevhîd denilmiş iken muahhiren ilm-i kelâm da tesmiye edilmiştir. Bu tesmiyede müteaddid vecihler vardır. Ezcümle evvelen: Bu ilme ait mübâheselerin en meşhuru ehl-i sünnet ile erbâb-ı itizâl arasında kelâmullah olan Kur’ân’ın mahluk olup olmaması meselesi hakkında cereyan etmiş olduğundan bu itibar ile mübâhesenin eşheri olan kelâm, tağlib tarikiyle bu ilmin hey’et-i umûmiyesine ünvan olmuştur.

Reklam
BU İLÂNI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA NEŞRET
ZİYARETÇİ TESBİTLERİ

Henüz fikir beyân edilmemiş. İlk tesbiti siz yapabilirsiniz.

BİR TESBİT YAZ