Tekâmül

Nazmu’l-Ferâidin Tahmisi – Aliefendizâde Mehmed Emin

Hacı Ali Efendizâde Mehmed Emin Efendi’nin 88 sahife olarak kaleme aldığı, îzâhü’l-akaid, Nazmul-Ferâiz’in Tahmisi isimli eser ehl-i sünnet ve’l-cemaat itikadını eş’arî ve mâturîdî çizgisinde şerh etmektedir.
Boyut: “4.19” MB
Kitabı Oku
Kitabı İndir
 Kitabın Baskısını Talep Et (Yakında!)

 


 

Kitaptan

Mâlum ola ki amel-i sâlihe esas olan itikâd-ı sahih, ehl-i sünnet ve’l-cemaat bulunan tâife, eş’ari ve mâturidiyenin itikadlarıdır. Her ne kadar mezhebin beyninde mesâil-i kalîle-i âtiyede ihtilaf var ise de o ihtilaf ehaduhümâ âhiri tadlil ve tebdia müeddî olamaz.

Reklam
BU İLÂNI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA NEŞRET
ZİYARETÇİ TESBİTLERİ

Henüz fikir beyân edilmemiş. İlk tesbiti siz yapabilirsiniz.

BİR TESBİT YAZ