Tekâmül

Risâle-i Kudsiye Tercümesi – Hâce Muhammed Pârisâ

Hâce Muhammed Pârisâ Hazretleri’nin, Bahaeddin Nakşibend Hazretleri’nin sohbetlerinden dinleyip derlediği nasihat ve sakındırmalarını topladığı eseri Muhammed Salâhî Uşşâkî Efendi 96 sahife olarak Osmanlıca’ya tercüme etmiştir.
Boyut: “6.42” MB
Kitabı Oku
Kitabı İndir
 Kitabın Baskısını Talep Et (Yakında!)

 


 

Kitaptan

Ehl-i tahkik demişlerdir ki: Sâlik sıfat-ı celâl ve cemâl ile bir vakitte perveriş bulur ki hakikat ile muhabbet-ı zâtiye erişe ve hakikat ile muhabbet-ı zâtiye erişmek alametlerinden biri oldur ki, salike çehâr sıfat mütekâbile-i mahbub yani “i’zâz ve izlâl ve darr ve nef’” yeksân ola ve yine ehl-i hakikat demişlerdir ki Hakk subhanehu ve teâlâ hazretleri evliyâsından mahbub olan bazı kuluna ahirette ehl-i cennete i’ta olunan şeyin evvelini dünyada i’ta eder ki…

Reklam
BU İLÂNI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA NEŞRET
ZİYARETÇİ TESBİTLERİ

Henüz fikir beyân edilmemiş. İlk tesbiti siz yapabilirsiniz.

BİR TESBİT YAZ