Dijital kitaplarımızın linklerinde olan hatalar giderilmiştir. Tüm kitaplarımız görüntülenebilir ve indirilebilir durumdadır.
Tekâmül

Rûhu’l Mesnevî – İsmail Hakkı Bursevî

İsmail Hakkı Bursevi’nin 579 sahifeden müteşekkil Mevlâna Celaleddin Rumi’nin Mesnevî isimli eserinin ilk 738. beytine kadar yaptığı şerhidir. Müellif eser içerisinde sık sık kendi şiirlerine de yer vermiştir.
Boyut: 68 MB
Kitabı Oku
Kitabı İndir
 Kitabın Baskısını Talep Et (Yakında!)

 


 

Kitaptan

Mâlum ola ki Hazreti İsa aleyhisselâm, Hazreti Musa aleyhisselam’ın şeriatını takrir üzerine meb’ûs idi zira İncil rumûz ve emsal ve mevaiz ve mezâcir-i makûlesi olup sair ahkâm ve şerâyi’ Tevrat’a ihâle olunmuş idi.

Reklam
BU İLÂNI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA NEŞRET
ZİYARETÇİ TESBİTLERİ

Henüz fikir beyân edilmemiş. İlk tesbiti siz yapabilirsiniz.

BİR TESBİT YAZ