Tekâmül

Saadet-i İzdivâc – Mustafa Sâfî

Mustafa Sâfî Efendi’nin “Evlendirecek, Evlenecek ve Evlenmişlere Mahsus Saadet-i İzdivâc” ismini taşıyan 59 sayfalık risâlesi, zamanında evlilik yapan gürûhta gördüğü bazı arızaları tamir kastıyla yazılmıştır.
Boyut: 2.9 MB
Kitabı Oku
Kitabı İndir
 Kitabın Baskısını Talep Et (Yakında!)

 


 

Kitaptan

Âcizleri de bidaatsizliğime bakmayarak hem tufûliyet-i kemterânemden beri nâil olageldiğim niem ü eltâf-ı mâlânihâye-i veliyyü’nnimemînin belki milyonda bir cüz’ünü îfâya gerçi gayr-i mümkün ise de yeltenmek kabilinden hem de beni nev’ime velev cüz’î olsun nâçizâne bir hizmette bulunabilmek emeline ibtinâen bir hayli zamandan beri fikrimi tehyîc eden birtakım münâsebetsiz izdivacların tevlid edegeldiği hadsiz pâyansız netâic…

Reklam
BU İLÂNI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA NEŞRET
ZİYARETÇİ TESBİTLERİ - 1 TESBİT
  1. Sedat Yılmaz dedi ki:

    Mustafa Sâfi Merhûmun kaleme aldığı 59 sahîfelik bu risâlenin ana konusu, evliliği sağlıklı temeller üzerine binâ etmeye teşviktir. Çünkü eğer zevc ve zevceden birisi yâhûd her ikisi de sağlıklı ve hastalıktan uzak değillerse, bu hastalığın yayılmasını, sağlıklı olan tarafında da bu hastalıktan etkilenmesini ve hastalığa dûçâr olacak bir neslin ortaya çıkmasını gerekli kılar.

    İşte bu sebeplerden dolayı müellif gerek hadislerle, gerek ibretlik hikâyelerle bu çeşit evliliklerden insanları sakındırmaya çalışır. Müellifin bu hastalıklara sunduğu örneklerden birisini vererek, kalan kısmını öğrenmek için okuyucuları risâleye havâle etmek ile iktifâ edelim. Örnek hastalıklardan birisi “Frengî”dir. Bu hastalık çoğunlukla cinsel ilişki veya irsiyet yoluyla geçen, tedâvî edilmediği takdirde çok tehlikeli çıbanlar, lekeler, cilt bozuklukları, saç dökülmesi, deride ve kemiklerde şişler, sağırlık, körlük, felç, sara, menenjit gibi kötü sonuçlar doğuran ve neslin bozulmasına sebep olan bir hastalıktır. Böyle bir evlilikten sağlıklı bir neslin tevellüdü mümkün müdür?

    Bu ve daha fazlası için okuyucuları risâleyi okumaya da’vet ediyorum.

BİR TESBİT YAZ