Tekâmül

Şerh-i Pend-i Attâr – İsmail Hakkı Bursevî

İsmail Hakkı Bursevî Hazretleri, Feridüddin Attâr’ın ahlâkı ve nasihatini mevzu edinen Pendnâme isimli eserini şerh etmiştir. Müellif ekseriyeti tasavvufi konuları hâvi bu eserde yer yer kısa şerhlerle iktifa ederken bazı bölümleri uzun uzun şerh etmiştir.
Boyut: 51.80 MB
Kitabı Oku
Kitabı İndir
 Kitabın Baskısını Talep Et (Yakında!)

 


 

Kitaptan

حمد بى حد آن جدآى پك را
‘Bî’ lafz-ı edât-ı nefiydir ki câmide dahil olur bi-hüner gibi nitekim. ‘Nâ’ lafzı müştakka dahil olur na-binâ gibi ki görmeyici yani imâdır ve bi-hadd mahzuf olan ki râbıtasıyla hamde sıfatdır. Hamd ki bi-had est.. demektir lisân-ı arabda ondan “Elhamdü’l gayrü’l-mütenâhî” ile tâbir olunur. Yoksa hamdin izâfet-i beyaniyyesi değildir ki ondan lisan-ı mezkûrda el-hamdü’l-lezi hüve gayri mütenahîn ile tâbir olunur.

Reklam
BU İLÂNI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA NEŞRET
ZİYARETÇİ TESBİTLERİ

Henüz fikir beyân edilmemiş. İlk tesbiti siz yapabilirsiniz.

BİR TESBİT YAZ