Tekâmül

"Efendizade" ile Alâkalı Başlıklar

Azerbaycan bizim için fevkâlâde ehemmiyetlidir. 1300 senelerinde Bolşeviklerin hâinâne istilâsına dair Mehmed Şerif Efendi’nin topladığı...