Tekâmül

"ismail hakkır bursevi ruhul mesnevi" ile Alâkalı Başlıklar

İsmail Hakkı Bursevi’nin 579 sahifeden müteşekkil Mevlâna Celaleddin Rumi’nin Mesnevî isimli eserinin ilk 738. beytine...