Reklam
Tekâmül

"Menkıbeler" ile Etiketlenen Konular

Reklam
İmamzâde Salih Saim Efendi’nin, evliyanın reislerinden kabul edilen Bâyezid-i Bestâmî Hazretlerinin hayatına, menkıbesine dair kaleme...