Tekâmül

"Namık Kemal" ile Alâkalı Başlıklar

Edebiyat sahasındaki neşirleriyle müsemmâ Namık Kemâl’in tiyatro eserlerinin başında gelen “Zavallı Çocuk” kitabında ailesinin maddi...
Cezmi, Nâmık Kemal’in 500 sahife olarak kaleme aldığı, Türk edebiyatının ilk tarihî romanı sayılabilecek eseridir....
Meşhur üdebâdan Nâmık Kemal’in 98 sahifelik Kara Bela isimli tiyatrosu Magosa Kalesi’nde beş perde olarak...
Nâmık Kemal’in 182 sahife olarak kaleme aldığı “Gülnihâl” isimli romanı mal ve entrika peşinde koşan...
Nâmık Kemâl Bey’in, devrinde yaşanmış siyâsî ve ictimâî hadiselere dair kaleme almış olduğu çeşitli yazıların...