Tekâmül

"Ömer Nasuhi Bilmen" ile Alâkalı Başlıklar

Târîh-i Tevellüd: 1883
Vefât: 1971
Neşredilmesinin ardından neredeyse her kütüphanede layık olduğu yeri alan Büyük İslam İlmihali’nin müellifi, beşinci Diyanet İşleri Başkanı, fıkıh ve tefsir âlimi.

Ülkemizde dini kitaplar arasında en çok rağbet görmüş eserlerden birisi, meşhur Ömer Nasuhi Bilmen Hoca...
Meşhur âlim Ömer Nasuhi Bilmen’in Kur’an’ın tefsirine dair kaleme aldığı 8 ciltlik eserin yanı sıra...
Memleketimizin en meşhur âlimlerinden Ömer Nasuhi Bilmen Hoca Efendi’nin ilm-i kelâma dair ehl-i sünneti dirâyetle...
Ömer Nasuhi Bilmen Hoca’nın “Nazarî ve Amelî Ahlâk-ı İslâmiye Dersleri” isimli 64 sahifelik eseri kelâmî...