Tekâmül

"Telhisül Kelam" ile Alâkalı Başlıklar

Osmanlı’nın son dönem âlimlerinden Manastırlı İsmail Hakkı Efendi kendi sahasında istifadeye şayan eserler telif etmiştir....
Son devir Osmanlı âlimlerini incelediğimizde akaid bahsinde en dikkat çeken kişilerden biri de Manastırlı İsmail...