Tekâmül

Telhîsü’l Kelâm fî Berâhin-i Akâidi’l-İslâm – Manastırlı İsmail Hakkı

Osmanlı’nın son dönem âlimlerinden Manastırlı İsmail Hakkı Efendi kendi alanında istifadeye değer eserler telif etmiştir. Akaid alanında da üç bölüm altında imana dair mevzuların işlendiği 104 sayfadan müteşekkil Telhisül Kelam isimli eserini istifadenize sunuyoruz.
Boyut: 6.51 MB
Kitabı Oku
Kitabı İndir (Sağ tıklayarak “Bağlantıyı Farklı Kaydet”e Tıklayınız)
 Kitabın Baskısını Talep Et (Yakında!)

 


 

Kitaptan

Ba’de zâ Kur’ân-ı Kerîm ve ehâdis-i şerife ile sâbit ve ma’lum olan ahkâm-ı şer’iyye başlıca üç kısımdır.
Birinci Kısım: Ahkâm-ı itikadiyyedir.
İkinci Kısım: Ahkâm-ı ameliyyedir.
Üçüncü Kısım: Akvâl-i kulûba müteallik ahkâm-ı şer’iyyedir.

Reklam
BU İLÂNI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA NEŞRET
ZİYARETÇİ TESBİTLERİ

Henüz fikir beyân edilmemiş. İlk tesbiti siz yapabilirsiniz.

BİR TESBİT YAZ