Tekâmül

Tercemeti Kitâbü’l-Husûn li-muhâfazati’l Akāidi’l İslâmiyye – Hüseyin el-Cisr

Risale-i Ahmediye eseriyle ma’ruf Hüseyin el-Cisr Efendi’nin İslâm akaidini aklî berâhîn ile ispat ederek anlattığı ve şübehâtı izâle ettiği eserini Saruhanlı Kemâleddinzâde Muhammed Nûrullah Efendi Osmanlıca’ya çevirerek istifademize sunmuştur.
Boyut: 31.20 MB
Kitabı Oku
Kitabı İndir
 Kitabın Baskısını Talep Et (Yakında!)

 


 

Kitaptan

Mukaddime
Dört bahsi müştemildir.
Bahs-i Evvel: İlmi tevhidin tarif-i semere ve fazileti ve her mükellef üzerine tâliminin farziyeti beyanındadır. İlmi tevhid edille-i yakiniye ile akaid-i diniyeyi isbattan bâhis bir ilimdir. İlmi tevhidin semeresi berahin-i katiye ile sıfat-ı ilâhiye ve sıfat-ı peygamberânı bilip saadet-i edediyeye nâil olmaktır.

Reklam
BU İLÂNI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA NEŞRET
ZİYARETÇİ TESBİTLERİ

Henüz fikir beyân edilmemiş. İlk tesbiti siz yapabilirsiniz.

BİR TESBİT YAZ