Tekâmül

Tercüme-i Kimyâ-yı Saadet – İmam Gazzâlî

Gazzâlî Hazretlerinin dört ciltten müteşekkil İḥyâu Ulûmi’d-dîn eserinin muhtasarı olarak düşünebileceğimiz bu eser; içerisinde iman, ahlâk, ahiret ve itikad gibi bir çok meseleyi arîz amik anlatmıştır.
Boyut: 7.9 MB
Kitabı Oku
Kitabı İndir
 Kitabın Baskısını Talep Et (Yakında!)

 


 

Kitaptan

Tahkîkan, İmam Hüccetü’l-İslâm Ebu Hamid Muhammed bin Muhammed el-Gazzâlî kuddise sırruh ve nûr-ı kabrehû, Kimyâ-yı Saâdet nâm kitâbının evvelinde ünvân-ı müselmânı ne idüğün kemâliyle beyan eyleyip ve onu beş fasıl üzerine ihtisar eyledi.

Reklam
BU İLÂNI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA NEŞRET
ZİYARETÇİ TESBİTLERİ

Henüz fikir beyân edilmemiş. İlk tesbiti siz yapabilirsiniz.

BİR TESBİT YAZ