Tekâmül

Yeni Eserlerim – İzzet Efendi

İzzet Efendi’nin edebî eserleri ve kaideleri arîzamik bir üslupla şerh ettiği “Yeni Eserlerim” isimli 302 sahifelik eser 1304 senesinden evvelki fenn-i kitâbete dair düsturları anlatmaktadır.
Boyut: 8.62 MB
Kitabı Oku
Kitabı İndir
 Kitabın Baskısını Talep Et (Yakında!)

 


 

Kitaptan

Tasvir-i efkâr ve maksada medâr-ı müstakil olan fenn-i kitâbetin icmâlen beyân-ı mahiyet ve meziyetini hâvî bir makaleden mürekkeb olmak üzere taraf-ı sitâyişkârîden bir meşk iltimâsını mutazammın meb’ûs tezkereniz vâsıl-ı dest-i kabulüm oldu.

Reklam
BU İLÂNI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA NEŞRET
ZİYARETÇİ TESBİTLERİ

Henüz fikir beyân edilmemiş. İlk tesbiti siz yapabilirsiniz.

BİR TESBİT YAZ